maristar-invitatie-constructori

MARISTAR COM INVITĂ OPERATORII ECONOMICI SĂ DEPUNĂ OFERTE DE PREȚ PENTRU SERVICII DE CONSULTANȚĂ ȘI MANAGEMENT ÎN AFACERI

Prin prezenta, S.C. Maristar Com SRL invita operatorii economici sa depuna oferta de pret pentru activitățile :
– servicii de consultanță și management în afaceri aferent scrierii și depunerii unui proiect finanțat din fonduri structurale, în cadrul apelului de proiect POR 2.2 2019.

Valoarea estimată a proiectului este de 1.900.000 EUR și nu conține studii de fezabilitate. Ofertantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții minimale : 
– experientă în domeniu : minim 2 proiecte aprobate cu valoarea minim cumulată de 1.900.000 EUR ; 
– să aibă o echipă de consultanți care să asigure o corectă analiză și redactare a proiectului; 
Termenul de execuție este de max. 30 de zile de la data semnării contractului de consultanță. 
Oferta trebuie transmisă via email către beneficiar pănă la data de 17.01.2019, ora 16:00 și trebuie să conțină propunerea financiară exprimată în rata procentuală din valoarea fondurilor vizate, având defalcate etapele de plată ( avans/ plăți intermediare/ plăți finale). 
Maristar COM SRL este o societate cu capital integral privat, înființată în anul 2007, având ca obiectiv principal construcțiile industriale și de infrastructură. 
Adresa sediu : strada Șușita, nr. 5, sector 1, București, România 
Ofertele si întrebări/ clarificări se vor transmite către beneficiar la adresele de email:office@maristar.ro sau prin telefon la nr.: 021.310.97.73 până la data de 16.01.2019 ora 16:00.

Distribuie acest articol